Khái niệm Meta Web

September 10, 2018

Trong SEO có một khái niệm mà trong thời gian gần đây được nhắc tới nhiều đó là Metaweb. Đó là sự kết nối thông tin giúp Google thu thập được trên website một cách có liên kết. Ví dụ như có bao giờ bạn tự hỏi vì sao Google biết được Steve Jobs là CEO của Apple. Hãy cùng xem video sau để hiểu rõ hơn về Google nhé:

Nguồn: Sưu tầm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *